Åbningstider: Mandag, onsdag, fredag 7-21. Tirsdag, torsdag 10-21. Lørdag, søndag 9-16.
Gå til forsiden - Klik her
- DOPING KONTROL, eller en klar holdning...!

Doping kontrol er meget relevant i rigtigt mange motions centre, bare ikke i Kondigrafen. For her i Kondigrafen, har vi siden åbningen for 9 år siden, aldrig været i tvivl om, at doping ikke kan accepteres under nogen omstædigheder.

Alle nye interesserede motionister screenes inden opstart i Kondigrafen og vi har mange års erfaring i at spotte dopingmisbrugere. Vi mener, at det er en af vores fornemmeste opgaver og vores ansvar at tage fat i problemet allerede inden indmeldelsen i Kondigrafen.

Vi er 100 % overbeviste om, at der ikke foregår doping i Kondigrafen - og sådan skal det blive ved med at være. Skulle du være i tvivl, så er vi sikre på, at en tur rundt i Kondigrafen vil vise, at der ikke findes typer, der doper sig eller bare kunne finde på at gøre det.

Det er pt. kun 67 ud af 585 fitness centre, der er tilmeldt Antidoping Danmark ordningen. De tilmeldte centre er hovedsagligt de store kæder, hvor de ikke har samme mulighed for at fravælge mulige doping misbruger, da de har langt flere medlemmer og ansatte end vi f.eks. har her i Kondigrafen. Det er også nemmere, at fralægge sig ansvaret gennem et medlemskab hos antidoping Danmark end at have en klar holdning og gøre noget ved det.

Her i Kondigrafen er den behagelige og afslappede atmosfære noget af det vigtigste for os. De typer der bruger doping passer simpelthen ikke ind, og derfor er det af stor betydning for os, at der ikke foregår doping i Kondigrafen. Antidoping Danmark tilbyder 2 uanmeldte besøg om året, hvilket vi mener er spild af gode ressourcer. Samtidig føler vi at de uanmeldte besøg fra Antidoping Danmark kan virke mistænkeliggørende overfor vores medlemmer.

Lov om fremme af doping fri idræt, ikrafttrædelse dato 1. juli 2008.

(Informationsordning for motions- og fitnesscentre)

§ 1
§9a . Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti
Doping Danmark. Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers
indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis centret har en hjemmeside,
skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark ligeledes angives her.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1. Der kan pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

Juli 2008

 
© Copyright 1999-2021 Kondigrafen. Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Kondigrafen.